Владимир Бошнаков на 50: „Съвременният диригент е детектив по отношение на разчитане на закодираното в партитурата

Абонамент за новини
Разгледайте също...