„Трубадур“ за първи път в Стара Загора през 1927 г.

Абонамент за новини
    Разгледайте също...