„Спящата красавица“ на Старозагорската опера открива 36-то издание на „Сцена на вековете“-Велико Търново

Абонамент за новини
    Разгледайте също...