Сцена

Операта в Стара Загора е първата сграда в България, строена специално за опера. През 1962 е обявен конкурс за проектиране на нова сграда, който е спечелен от архитектите Михаил Соколовски, Борис Камиларов и Цанко Хаджистойчев. Откриването на новата опера става през 1971 година.

През 1991 г. пожар унищожава сценичното пространство и зрителната зала. Година по-късно е изготвен работен проект за реконструкция. Строително-монтажните дейности започват през 2002 г. Те са съобразени с изискванията на авторския колектив, проектирал операта в началото на 60-те години на миналия век.

Реконструкцията се ръководи от арх. Цанко Хаджистойчев. Като водещи проектанти-конструктори участват инж. Лъчезар Ташев, инж. Любомир Събев и инж. Дамян Христов. Залата е застлана с негорим мокет и е обзаведена с 605 седящи места, от които 6 за инвалиди. С ново интериорно обзавеждане са фоайетата, в едно от които е реставрирано оцелялото керамично пано на академик Дечко Узунов.

След реконструкцията Старозагорската опера вече разполага с най-голямата и най-модерната въртяща се сцена в страната. С помощта на специалисти от SBS – Buhnen Technik – Дрезден, напълно възстановена и технически обновена е долната сценична механизация. Системата за художествено осветление включва модерни пултове за управление, прожектори и циклоидни осветителни тела. Системата за управление дава възможност с един пулт да се управляват едновременно конвенционално осветление, интелигентни устройства и мултимедия. Изпълнител е „Вахс“ ЕООД

На 29 декември 2009 реконструкцията е завършена. На 5 октомври 2010, обновената зала е открита с премиерата на операта „Кармен“ от Жорж Бизе.

Технически показатели:

  • Параметрите на сценичното пространство са: вътрешна ширина на сцената -17 м, дълбочина – 21.40 м, архитектурен портал – 12 х 7,35 м, мек портал – 11 м, завеса – 40 х 9 м.
  • Главна завеса: Хоризонтално движение Скорост на движение регулируемо – от 0,1 до 1 м/сек при механично задвижване При ръчно задвижване до 0,2 м/сек.
  • Шумоизолиращи завеси (лява и дясна) – движение нагоре – надолу
  • Портален мост – ширина 12 м, максимално повдигане – 6,7 м.
  • Осветителен мост – намира се по средата на сцената
  • Ръчни чиги – 24 бр. (22 бр. зад завеса, 2 бр. през завеса). Натоварване 250 кг, път на движение от 1 м на сцената до 22 м.
  • Галерии – 4 бр. на различни нива
  • Оркестрален подиум с размери 15,20 х 4,61 м. Скорост на движение – бавна 0,02 м/сек и бърза – 0,04 м/сек. Товароподемност – статично – 300 кг/кв.м. и динамично – 100 кг/ кв.м.
  • Авансцена – размери 12 х 1.86
  • Места в залата- партер 408, балкон – 165, ложи – 26. За инвалиди – 6. Всичко – 605