Контакти

Ръководство

Директор
director@operasz.bg

Артистичен директор
info@starazagora.bg

Заместник директор
deputy.director@operasz.bg

Главен диригент
chief.conductor@operasz.bg

Художествен ръководител на балета
ballet@operasz.bg

Диригент на хора
choirmaster@operasz.bg

Технически директор
technical.director@operasz.bg

Състави

Оркестър
orchestra@operasz.bg
Хор
choir@operasz.bg

Балет
ballet@operasz.bg

Студиа

Детско-юношеска студия
youth.studio@operasz.bg

Майсторски клас на Анна Томова-Синтова
masterclass.annatomowa-sintow@operasz.bg

Администрация

Връзки с обществеността
lapachka@operasz.bg
info@operasz.bg

Маркетинг
marketing@operasz.bg

Артистичен секретар
artistic.secretary@operasz.bg

Международна дейност
projects@operasz.bg

Нототека
nototeka@operasz.bg

Архив
archive@operasz.bg

Човешки ресурси
hr@operasz.bg

Фестивал
kutin@operasz.bg

Счетоводство
szopera1@gmail.com

Билетна каса
ticket.office@operasz.bg

Звеждащ технически служби
technique@operasz.bg

Завеждащ постановъчна част
production@operasz.bg

Билетен център

+359 887 444 360
+359 885 509 829
+359 42 622 431

Маркетинг и реклама

marketing@operasz.bg
+359 888 939 900

Свържете се с нас

Или елате на място