„Селска чест“ опера от Пиетро Маскани, „ПАЛЯЧИ“ опера от Руджеро Леонкавало

изтекло събитие
Купи билети