„СЕЛСКА ЧЕСТ“ ОПЕРА ОТ ПИЕТРО МАСКАНИ И „ДЕЛВАТА“ БАЛЕТ ПО МУЗИКА НА АЛФРЕДО КАЗЕЛА

изтекло събитие
Купи билети