„ПАЛЯЧИ“ и „ЗАМЪКЪТ НА ХЕРЦОГА СИНЯТА БРАДА“ – едноактни опери