Защита на личните данни

Нека Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR).

Наша цел е да гарантираме , че Администраторът на този сайт/Държавна опера-Стара Загора/:

спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;

защитава потребителите, клиентите и партньорите на Държавна опера-Стара Загора;

гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;

осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните;

Защита на личните данни

Настоящата информация обяснява по какъв начин обработваме информацията, предоставена ни от посетителите на този уеб-сайт. Ние ще използваме Ваши личните данни единствено с цел по-качествено обслужване.

Защита на вашите данни

Държавна опера-Стара Загора поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, който предоставя в официалния си сайт и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни.

Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?

За предоставяне на актуална информация за наши спектакли, обработваме e-mail адрес, за да Ви изпратим e-mail бюлетин.

Цели за събиране на личните данни

Използваме информацията, за да насочим рекламите по подходящ за непълнолетни и деца начин.

Вашият e-mail няма да бъдат разкриван на трети лица или на оправомощени или упълномощени от Вас лица.

При получаване на писмена молба от Ваша страна, ние можем да поправим или заличим Вашия e-mail. Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

Ние съветваме всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предоставят лични данни без разрешението на своите родители или настойници.