Заместник директор по техническите въпроси

Радостина Донева

Заместник директор по техническите въпроси

gsm: 0885 298 567  mail: szoperardoneva@abv.bg