Ръководител отдел  маркетинг

Георги Митев

Ръководител отдел маркетинг

Контакти  тел/0888 939 900 mail: szoperagmitev@mail.bg