Едно лято в едно блато- мюзикъл за деца

ДЕТСКИ МЮЗИКЪЛ „ЕДНО ЛЯТО В ЕДНО БЛАТО“

постановка на Държавна опера Стара Загора и Детско-юношеска студия за опера и балет „Маргаритки“

Проект „Екологична музика от деца за деца”

Проектът съчетава в себе си образователни елементи в областта на музикалното сценично изкуство и възпитание в опазване на околната среда от подрастващото поколение. Основната цел на проекта е създаване на музикално-образователен продукт (мюзикъл „Едно лято в едно блато”), изпълняван от деца и предназначен за детска аудитория, с цел да се провокира както траен интерес към музикалното сценично изкуство сред по-младата публика и да се култивира бъдеща артистична аудитория, така и да се повиши екологичната култура и съзнание на младото поколение. Чрез музикално-сценичния продукт децата-зрители ще получат информация за проблемите на опазването на околната среда и ще добият знание как да полагат грижи за застрашените видове в България и чистотата на природата й. • ще спомогне да се развива художественото творчество в една от най-комплексните и трудни сценични форми – мюзикъла, който дава голяма свобода на изразяване на творците и внушения към зрителите. • използването на художественото творчество за третиране на важни житейски проблеми, засягащи голям кръг от хора, а в случая с третирането на проблема за опазването на околната среда – цялото човечество, допринася за устойчиво развитие на обществото в посока грижа и опазване компонентите на околната среда за идните поколения. • Интернационализацията на проблема с опазването на околната среда и универсалната форма (мюзикъл) за предаване на знания и послания чрез музикално-сценично изразяване, дават възможност за мултиплициране на културния продукт на множество езици и за множество националност, което го прави много добър посланик за развитие на международно културно сътрудничество. Иновативният елемент в проекта е, че чрез езика на музиката и използването на съвременни интерактивни методи в създаването на декора, деца представят пред деца един продукт, който е изцяло български, изцяло авторски, с научна обоснованост и образователен характер, който апелира към опазване на околната среда и грижа за застрашените видове в България и чистотата на природата й, и в същото време култивира интерес към музикалното сценично изкуство

Предназначен е за деца на възраст от 5 до 15 години 

Идеята за тематиката на мюзикъла е на специалисти от Института по зоология при БАН и е провокирана от стремежа да се насочи общественото внимание към опазването на флората и фауната на една българска природна забележителност – Чокльово блато в природен резерват „Байкал”, община Радомир.

Създатели на мюзикъла „Едно лято в едно блато“

Музика: Маргарита Шоселова Либрето: Мая Дългъчева Аранжимент и инструментална музика: Николай Цолов Режисьор и хореограф: Радост Младенова-Арабаджиева Сценография и костюми: Денис Иванов Вокален педагог: Зорница Желязкова Консултант актьорско майсторство: Деница Янакиева Мултимедия: Рад Димитров и Пламен Асенов Студийни записи: Йовко Йовчев Научни консултанти: Ния Тошкова и Виолета Желязкова – сътрудници към Национален природонаучен музей при БАН, София

Съдържание

Действието се развива през лятната ваканция в село Байкал, в близост до което се намира Чокльовото блато. Три деца се връщат там всяка година и обичат да си играят край блатото и да наблюдават животните. Двете от тях (приятелки от много години) знаят невероятно много за природата и мечтаят да станат биолози (те са в ролята на разказвачи, които разкриват тайните на блатните обитатели). Един ден в селото идва друго дете – разглезен син на богат инвеститор, който иска да пресуши блатото и да построи там хотел. Той не знае нищо за животните и постоянно се хвали с влиянието на баща си. Феята на живота го превръща в прилеп. Момчето-прилеп трябва да избере своя път – добър или пък лош. За една нощ той разбира колко важна част от природата е блатото и постепенно заобичва животните там. В кулминационната сцена инвеститорът идва в селото с багери и други машини, предвидени да пресушат блатото. Но се случва природен катаклизъм, изневиделица идва торнадо, момчето-прилеп препречва пътя на баща си, багерите угасват. Блатото е спасено!

Изпълнители на мюзикъла „Едно лято в едно блато”

Деца от Детско-юношеска студия за опера и балет „Маргаритки” към Държавна опера, Стара Загора  (www.margaritki.dir.bg). ДЮСОБ „Маргаритки” се състои от вокална и танцова група, в чийто състав влизат талантливи деца от училища и детски градини в гр. Стара Загора.

 Артист-балетисти и артист-хористи от Държавна опера Стара Загора.

 Създаденият иновативен музикално-образователен продукт – мюзикълът от деца за деца „Едно лято в едно блато”  може да се поставя на подходящи сцени в различни градове в страната и чужбина и  може да се играе от различни детски музикално-танцови формации, което е гаранция за мултиплицирането на резултатите от реализацията на проекта.. Тематиката на мюзикъла предполага неговата актуалност години напред и необходимост от представянето му пред подрастващите поколения за много дълъг период в бъдеще.