Кариери - МАЙСТОРСКИ КЛАС НА проф. д-р ЛИДИЯ ВЪРБАНОВА

49. Фестивал на оперно и балетно изкуство, Стара Загора 2018

Майсторски клас: "От иновацията до реализацията: Текущи тенденции и практики на творческото предприемачество в стратегически контекст"

Водещ: Проф. д-р Лидия Върбанова

7-8 декември, Регионална библиотека Захарий Княжески

Цели: В този майсторски клас ще идентифицираме ключови въпроси и ще предложим предприемачески решения за развитието на иновативни идеи и стартиращи организации в изкуството в стратегически контекст. Това включва:

 • Какви са особеностите на иновациите и предприемачеството в изкуствата?

 • Какви са фазите на предприемаческия процес в изкуствата?

 • Важно ли е вътрешно-организационното предприемачество в областта на изкуствата?

 • Какви са начините за разработване на бизнес модели и осигуряване на подходяща финансова рамка за подпомагане на творческите нововъведения?

 • Как да изработим мини-бизнес план за иновативна творческа идея с потенциал за растеж?

Комбинацията от вдъхновяващи международни казуси и групови дискусии в този майсторски клас ще оживи теорията и ще предостави за обсъждане много примери от различни краища на света.

Участници: Този майсторски клас е насочен към културни мениджъри на национални и регионални институции, организации с нестопанска цел и бизнес-организации, както и организатори на творчески събития, експерти и независими продуценти в сектора на изкуствата, културата и творческите индустрии.

Местата са ограничени до 25 участника. Изборът се осъществява чрез изпращане на кратка автобиография и мотивационно писмо, въз основа на принципа "първи дошъл-първи обслужен".

Работен език:български

Такса:Майсторският клас се субсидира от външно финансиране. Всеки участник е необходимо да заплати минимална такса в размер само на 40 лв. по сметка IBAN: BG39UNCR70001522471986

▪ BIC: UNCRBGSF – за майсторския клас на проф. Лидия Върбанова. За работещите на територията на Стара Загора се предлага отстъпка.

За допълнителна информация и заявление, моля, свържете се с : тел. тел. 0890333341
Имейл: zhunich@mail.bg

Настаняване: При желание от страна на участниците, организаторите предлагат настаняване:

Хотел „Железник“ на цена 20 лв. В единична стая

Необходими документи: Записването за участие е онлайн , не по-късно от 25 ноември, 2018 г. на адрес: www.operasz.bg. Местата са ограничени до 25 участника.

Участие: Одобрените участници ще бъдат уведомени до 27 ноември, 2018

Участниците получават възможност за безплатен достъп до събитията от програмата на фестивала на 7 и 8 декември, както и сертификат при активно пълнодневно участие.

Програма:

9.30-10.00 Регистрация на участниците и неформално общуване на чаша чай/ кафе

Сесия I: 10.00-11.30 ч

 • Интерактивно упражнение за начало

 • Предприемачество в изкуствата: същност и специфика

 • Видове иновации в изкуствата. Социални и бизнес иновации: международни практики и примери.

 • Интерактивно упражнение в групи: Мислене извън кутията.

Пауза за кафе / чай: 11.30-11.45

Сесия II: 11.45-13.00

 • Предприемаческият процес: от създаването на идеята до разработването на бизнес модели

 • Социално предприемачество: функции и характеристики. Международни практики и примери.

 • Вътрешно-организационно предприемачество: фактори и бариери

 • Интерактивно упражнение в групи: Предприемаческа ли е моята организация/ екип?

Обяд: 13.00-14.00 ч

Сесия III: 14.00-15.30 ч

 • Бизнес модели в изкуството: онлайн и офлайн

 • Финансиране на иновативна идея: източници и подходи. Международни практики и примери.

 • Интерактивно упражнение в групи: разнообразни източници за набиране на средства и финансиране

 • Структура на предприемачески бизнес план в стратегически контекст

 • Групова работа: Разработване на мини-бизнес план за иновативна идея

Пауза за кафе / чай: 15.30-15.45

Сесия IV: 15.45 - 17.00 ч

 • Групова работа: Изготвяне на мини-бизнес план за иновативна идея

 • Кратко редставяне на мини-бизнес план

 • Дискусия

 • Обратна връзка на майсторския клас по интерактивен начин

17.30-19.30, и на 8 декември:

● Индивидуални / групови консултации (при необходимост)

 

Проф. д-р Лидия Върбанова: www.lidiavarbanova.ca

Проф. д-р Лидия Върбанова има задълбочен професионален опит като консултант, преподавател, изследовател и ръководител на проекти в над 60 страни. Нейното портфолио е съсредоточено върху стратегията, разработването на политики, предприемачеството и иновациите, организационното развитие и онлайн технологиите, със специален акцент върху изкуствата, културата и творческите индустрии. Лидия е постоянен и гостуващ професор в изтъкнати университети и центрове за обучение в Европа и Канада и е получила редица награди и отличия, между които: Драган Клайч, Европейска награда за отлични постижения в обучението, стипендия FULBRIGHTFellowship, JapanFoundationFoundation. Последните й книги са: Международно предприемачество в изкуствата (2016 г.) и Стратегическо управление в изкуствата (2012), публикувани от академичното издателство Routledge. Лидия е международно признат говорител на конференции и активен член на няколко професионални асоциации в Канада и Европа. Понастоящем предлага онлайн класове в Университета на Британска Колумбия и е гостуващ професор в Университета по изкуствата в Белград и Националната академия за театрално и филмово изкуство в София, както и външен оценител по програмите на Европейската комисия Erasmus+ и Horizon2020. Лидия често иницира практически проекти - нейната нова инициатива е "Къща Каменов за творческо мислене": автентично място за артисти, културни мениджъри, иноватори и хора от академичните среди, които искат да създадат или развият иновативна идея в колоритна селска среда.

Апликационна форма [Български]