„Алчина“ опера от Георг Фридрих Хендел За първи път в България

07.12.2017 / 19:00

Информация

Купи билет

07.12.2017г.19.00ч. ,,Зала Опера“
„Алцина“ опера от Георг Фридрих Хендел
Диригент Нийлс Мус /Австрия/,Режисьор Хелена Стурм

Съвместна продукция на Национална музикална академия „Проф.Панчо Владигеров“ и Музикална академия Виена