ПАЛЯЧО И СЕЛСКА ЧЕСТ

27.01.2016 / 19:00

Информация

Купи билет

 

                       ПАЛЯЧИ
Музикална драма в две действия и пролог
Музика и либрето 
Руджиеро Леонкавало (по действителен случай)
 

Селска чест (Cavalleria Rusticana)
Опера в едно действие от Пиетро Маскани
Либрето Джовани Тарджони-Тодзети и Гуидо Менаши (по едноименната новела на Джовани Верга)