„Спящата красавица“ – балет от П.И.Чайковски – Премиера