ОПЕРНА ГАЛА с участието на абсолвенти от НМА“Панчо Владигеров“