Операта с празнична програма за 1 юни – Международен ден на дететето