МАЙСТОРСКИ ВОКАЛЕН КУРС НА БРУНА БАЛИОНИ Стара Загора, 2 – 8 декември 2017